top of page

VANLIGA FRÅGOR!

Hur lång är garantin på avlopps produkterna?

På de flesta avlopps produkterna är det 10 års garanti på själva tanken/slamavskiljaren. Reningsverk är det 15 års garanti. På de flesta vanliga pumparna som anläggningen behöver för sin drift är det 3år och i vissa speciella pumpar kan det vara något mer. 

Hur och vart börjar man när man behöver åtgärda sitt avlopp?

Det är mycket att tänka på när du ska fixa ditt avlopp. Man börjar med att göra ett platsbesök för att utvärdera dina förutsättningar. Sedan kollar man vilka systemlösningar/krav som passar  just dig. Det finns många saker att ta hänsyn till när du väljer avloppslösning. När den rätta lösningen är klar så går man vidare med en VA-ansökan som är en bygglovsansökan för ditt avlopp. 

Vad är ett minireningsverk?

Förenklat kan man säga att de flesta minireningsverk fungerar som stora avloppsreningsverk men i mindre skala. Denna systemlösning bedöms klara både normal och hög skyddsnivå med avseende på miljöskydd. Miljökontorens bedömningar kan variera beroende på produkt och typ av efterbehandling. De flesta miljökontor kräver någon form av efterbehandling av det renade avloppsvattnet.

Behöver man ett service avtal på avloppsanläggningar?

Det flesta av våra produkter kräver inga service avtal, den finns där ändå som ett val mot förmodan att man vill slippa sköta om sin egna avloppsanläggning som en bekvämlighet. Men på HÖG skyddsnivå krävs ett service avtal för att anläggningen ska fungera som den ska till hundra procent samt att man som fastighetsägare inte får hantera vissa kemikalier. Vi har även en speciell lösning på HÖG skyddsnivå som man inte behöver service avtal men det ställer större krav på dig som fastighetsägare att driften är hundra procentig. 

Varför och när behövs en provgrop?

Om du ska infiltrera vatten i marken behöver du veta hur långt ner det är till grundvattenyta eller berg. Dessutom kan man se vad det är för jordart. Olika jordarter är olika genomsläppliga för avloppsvatten.

Ett litet tips man kan gå efter!

Skärmbild (6)_edited.jpg
bottom of page